Nedelja, 10. decembar 2023.

Kompanija "The State Grid Corporation" gradi najveću reverzibilnu hidroelektranu na svetu sa dva pumpno-turbinska pohona (vrsta vodne turbine), koja treba da bude završena 2021. godine.
Hidroelektrana Fengning, u kineskoj provinciji Hebei, biće opremljena sa 12 pumpno-turbinskih jedinica koje će biti smeštene u okolnim pećinama.

Kompanija "Andritz" je potpisala ugovor u vrednosti od 83,4 miliona doalara za isporuku dva pumpno-turbinska sistema promenjivih brzina za hidroelektranu.
Radovi su pčeli u maju 2013. godine, a ukupna vrednost projekta se procenjuje na 1,87 milijardi dolara.
Projekt je planiran u dve faze.
Procjenjuje se da će godišnja proizvodnja električne energije iznositi 3.424 TW.
Elektrana će se spojiti na mrežu Beijing-Tianjin-North Hebei sa dva dalekovoda od 500 kV sa kontrolom vršne snage, a posedovaće frekvencijsku i faznu modulaciju i kao bezbedonosni siste, za hitne slučajeve.