Subota, 20. jul 2024.

Svetska zdravstvena organizacija nedavno je objavila da u Srbiji više od 5.400 ljudi godišnje prerano umre zbog zagađenog vazduha, a najnovija istraživanja ukazuju da je saobraćaj jedan od glavnih izvora emisije štetnih gasova u Beogradu. Mnoge zemlje u svetu problem izduvne emisije rešavaju uvođenjem sistema Eco driving-a, kao jedne od najefikasnijih mera za postizanje energetske efikasnosti i očuvanja životne sredine.

Odnedavno se i u Beogradu primenjuje ovaj sistem. Naime, tim istraživača Mašinskog fakulteta u saradnji sa Gradskim sekretarijatom za saobraćaj osmislio je projekat „Smanjenje izduvne emisije javnog prevoza na teritoriji Beograda uvođenjem sistema Eco driving.“ U projektu, čiji je nosilac modul Mašinstvo i informacione tehnologije, učestvuje veliki broj profesora i saradnika Mašinskog fakulteta. O tome je za sajt MF govorio master inženjer mašinstva Miloš Vasić, asistent na Katedri za vazduhoplovstvo.

Eco driving, prema njegovim rečima, predstavlja sistem energetski efikasne upotrebe vozila kojim se omogućava smanjenje štetnih uticaja javnog prevoza na životnu sredinu i to kroz smanjenje emisije štetnih gasova (CO2, CO, NOx i SOx), produženje radnog veka vozila, kao i povećanje bezbednosti u saobraćaju, uključujući uštedu goriva, kao i veću sigurnost svih učesnika u saobraćaju.

Kako bi odredili najbolji model za smanjenje emisije izduvnih gasova iz vozila javnog prevoza na teritoriji Beograda, istraživači MF su najpre uradili analizu stanja javnog saobraćaja, kreirali optimalni model koji je verifikovan eksperimentalnim istraživanjem, izradili hardver i sofrtver i predložili rešenje za uvođenje sistema Eco driving.

U toku je probna primena odabranog modela na vozilima GSP koji saobraćaju na nekoliko izabranih linija. U autobuse je ugrađena oprema za merenje emisije štetnih gasova, koja se sastoji iz dva dela. U jednom se sakupljaju čestice izdvune emisije koje se kasnije mere pomoću sonde, a drugi deo je računar koji je putem OBD-a prikačen za samo vozilo i i prati način vožnje. Tako smo u prilici da precizno utvrdimo direktnu vezu između načina vožnje i emisije štetnih gasova, što će u velikoj meri pomoći i vozačima da prilagode vožnju i na taj način doprinesu smanjenju zagađenja, naglasio je naš sagovornik.

Izvor: Mašinski fakultet Beograd