Nedelja, 10. decembar 2023.

Državna sekretarka Ministarstva rudarstva i energetike, Mirjana Filipović otvorila je Sajam energetike, zaštite životne sredine i visokih tehnologija na Beogradskom sajmu. Ona je istakla da je Ministarstvo, pored uglјa kao konvencionalnog izvora za proizvodnju električne energije, prepoznalo da je potrebno ulagati i u obnovlјive izvore i energetsku efikasnost. Međutim, moramo da budemo svesni da je glavni energetski resurs Srbije ugalј, te da je neophodno omogućiti njegovo korišćenje u proizvodnji električne energije na način koji omogućava zaštitu životne sredine.

Stoga je izazov Srbije upravo u pronalaženju optimalnog energetskog miksa, polazeći od realne strukture energetskog sektora i njegovih razvojnih mogućnosti, raspoloživih energetskih resursa i potencijala, a omogućavajući maksimalno korišćenje obnovLjivih izvora energije i povećanje energetske efikasnosti u proizvodnji i potrošnji energije. Izazov je takođe i u što boLjoj povezanosti sa regionom kako bi se minimizirali uticaji na sigurnost snabdevanja energijom, kazala je državni sekretar Ministarstva rudarstva i energetike, Mirjana Filipović.
Ona je rekla da je unapređenje rada energetskog sistema Srbije kako sa aspekta proizvodnje, prenosa, distribucije i snabdevnja energijom i energentima tako i sa aspekta potrošnje energije i energenata, u skladu sa energetskom politikom i praksom Evropske Unije, i da podrazumeva da je razvoj srpske energetike održiv ali zasnovan na ekonomskim principima, uz uvažavanje društvenog i socijalnog aspekta.

Ovakav razvoj zahteva promenu ponašanja i proizvođača i potrošača energije.

Stoga Ministarstvo rudarstva i energetike ulaže značajne napore da stvori zakonske okvire i strateški usmeri energetiku u pravcu koji će upravo biti u funkciji zadovoLjnog potrošača tako što će omogućiti razvoj tržišta energije; omogućiti korišćenje konvencionalnih goriva na ekološki prihvatLjiv način; omogućiti realizaciju infrastrukturnih projekata u ciLju povećanja elektro i gasnih interkonekcija, ali i povećanje energetske bezbednosti i tretiranju energetske efikasnosti kao novog energetskog resursa Srbije.

Remontovani hidroagretgat A1 na hidroelektrani Đerdap 1 biće pušten u rad sledeće nedelјe, jer je ruska firma završila remont, izjavio je v.d. direktora Elektroprivrede Srbije (EPS) Milorad Grčić. On je danas, na otvarnju sajma, rekao da je ruska firma prekinula remont na hidroagregatu A1 na Đerdapu iz "određenih razloga", i da novac nije bio problem.

Našom upornošću, da ne kažem dosađivanjem, uspeli smo da ubedimo ruske partnere da se vrate i posle dve godine završe prekinuti remont", naveo je Grčić.
Dodao je da će uskoro započeti i gradnja novog termo bloka u Kostolcu.

Prema njegovim rečima, EPS nastavlјa reorganizaciju, ulaganja u modernizaciju i proširenje proizvodnih kapaciteta, kao i u stabilnost transporta struje.

Grčić je istakao je da EPS "ima budućnost", što dokazuje i bolјi plasman na listi najuspešnijih kompanija u jugoistočnoj Evropi, jer je sa 19. skočio na 7. mesto.

EPS je najveća i najvažnija kompanija u Srbiji i jedan od stubova privrede", rekao je Grčić i dodao da u toj kompaniji egzistenciju obezbeđuje više od 30.000 radnika, ali i više desetina zaposlenih u kooperantskim firmama, ako i preduzećima koja su "nepravedno izdvojena iz EPS-a", a među njima je i najopremlјenija firma na balkanu "Kolubara metal".

Ministarstvo rudarstva i energetike - Služba za informisanje