Nedelja, 10. decembar 2023.

Japanski konzorcijumum Mitsubishi Hitachi Power Systems treba da izgradnju postrojenja u Obrenovcu završi za 42 meseca.

JP Elektroprivreda Srbije (EPS) i japanski Mitsubishi Hitachi Power Systems potpisali su krajem prošle nedelje ugovor o izgradnji postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova u termoelektrani Nikola Tesla A (TENT).

U konzorcijumu koji će realizovati projekt su i japanska kompanija Itochu i domaća kompanija MPP Jedinstvo iz Sevojna. Aleksandar Antić, ministar rudarstva i energetike u Vladi Srbije, rekao je da će postrojenje za odsumporavanje u četiri bloka TENT A osigurati sigurnost elektroenergetskog sastava i smanjiti emisiju sumpor dioksida devet puta. Prema njegovim rečima, emisije će biti smanjene sa oko 74.000 tona na 7.800 tona godišnje, što je u skladu sa svim obavezama i direktivama koje je Srbija preuzela.

"Projekt je vredan 167 miliona evra, a finansira se povoljnom kreditnom linijom Japana sa godišnjom kamatom od 0,6 odsto. Grejs period je pet godina, a otplata 10 godina", rekao je Antić i dodao da će 50 odsto poslova koji će trajati 42 meseca pripasti srpskim kompanijama što će im omogućiti da zarade, povećaju transfer tehnologije i steknu nova iskustva. Dosad je u Srbiji u zaštitu okoline od zagađenja uloženo 200 miliona evra, a od ove godine do 2025. godine planirane su investicije od 900 miliona evra.

V. d. direktora Elektroprivrede Srbije Milorad Grčić je rekao da se na realizaciju projekta čekalo pet godina, dodajući da će postrojenje omogućiti da termoelektrane rade po ekološkim standardima, kao i da će Srbija u sledećih 20 godina proizvoditi električnu energiju po savremenim evropskim standardima. Projekt se realizuje u sklopu sporazuma između vlada Srbije i Japana, na osnovu koga je između EPS-a i Japanske agencije za međunarodnu saradnju JICA potpisan Sporazum o kreditu za finansiranje projekta.

Sistem za odsumporavanje u Obrenovcu će se graditi za četiri bloka TENT A snage po 350 megavata, koji kao gorivo koriste lignit iz površinskih kopova RB Kolubara. Na blokovima A3, A4, A5 i A6 primeniće se tehnologija odsumporavanja dimnih gasova vlažnim postupkom. Nusproizvod je gips koji se može koristiti u građevinarstvu, a pomešan sa pepelom i za izgradnju puteva.