Nedelja, 10. decembar 2023.

„Mi ćemo u zaštitu životne sredine morati da uložimo 15 milijardi evra. Od toga 5 milijardi evra samo u otpadne vode, a ostalo u remedijaciju zemljišta, rešavanje pitanja komunalnog otpada, pošumljavanje, zaštitu biodiverziteta… Kroz zelene takse i naknade u budžet se slije 10 milijardi dinara, a budžet našeg ministarstva je 5 milijardi dinara, što je nedopustivo malo“.

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan na Konferenciji „Uticaj životne sredine na zdravlje ljudi“