Utorak, 25. jun 2024.

Uporedo sa napretkom tehnologije, baterije, kao izvor energije, su doživele razne varijacije i oblike – od blata pa sve do kafe i vode. Naravno, to nije razlog da se ne proba još nešto.

Istraživači sa univerziteta u centralnoj Floridi, su možda na najboljem putu da naprave najlakšu moguću bateriju, do sada. Osnovni materijal: smrznuti dim! Međutim, svi koji se bave ovim poljem istraživanja znaju za drugo ime – Aerogel.

Sadržaj aerogela uglavnom čine nanocevi ugljenika sa višestrukim zidovima, gde je svaka od tih cevi nekoliko hiljada puta tanja od ljudske dlake. Ako je verovati istraživačima, Lei Zhai i Jianhua Zou, aerogel, ovako koncipiran, bi mogao uskoro da postane najbolji materijal za kondenzatore i baterije.

Zbog same strukture nanocevi, materijal ovakve baterije bi mogao da „detektuje“ čak i najmanje promene u pritisku i temepraturi. Kako ugljenične nanocevi, ustvari, imaju veliku površinu očekuje se da bi bile bolje u skladištenju energije, nego konvencionalne baterije.

Profesor Zhai smatra da “potencijalna primena aerogela može otvoriti pristup novim područjima istraživanja koje do sada nismo mogli ni zamisliti.“ Postoje već špekulacije da bi se od ovog materijala mogao napraviti super-kondenzator, gde bi višeslojne nanocevi ugljenika omogućile oslobađanje velike enrgije u vrlo kratkim vremenskim intervalima, mlazevima.

Bez obzira na postojeće ime – aerogel, neki i dalje vole da ga imenuju kao „smrznuti dim“…

Mart 2011.

Govor slike

Budućnost je u akumulaciji energije i njenom skladištenju bez gubitaka
Sve je više distribucija energije sa tačkama za dopunu, odnosno autonomno snabdevanje energijom
Praksa zahteva istovremeno korišćenje što više različitih energetskih izvora
Problem sa baterijama kada završe svoj vek
Stalna potraga za novim, ekonomičnijim energetskim izvorima je preokupacija stotina naučnika, stručnjaka, ali i amatera i zanesenjaka