Subota, 20. jul 2024.

U glavnom gradu Austrije novogodišnje jelke koje su odslužile svoje se termički obrađuju a od njih stvara struja i toplotna energija. Prošle godine je oko 700 tona tj. 160.000 jelki ostavljeno na sabirnim mestima. Proizvedena energija (više od 1.700 MWh) bila je dovoljna da se 975 domaćinstava jedan mesec snabde strujom i 2.280 domaćinstava sa toplotnom energijom.

Od 27. decembra 2017. do 14. januara 2018. Bečlije imaju na raspolaganju 530 javnih sabirnih mesta za stručno uklanjanje novogodišnjih jelki čime se bavi služba magistratskog odeljenja MA 48 a jelke se mogu predati i na mestima za odlaganje otpada. Od 27. decembra sa izuzetkom Prve gradske opštine, napravljena su privremena sabirna mesta za jelke koja se mogu pronaći i na onlajn-planu grada (www.wien.gv.at/stadtplan) kao i na aplikaciji MA 48. Sabirna mesta za jelke u Prvoj opštini, zbog novogodišnje staze biće na raspolaganju tek od 2. januara 2018. godine.

Od početka sakupljanja iskorišćenih jelki 1990. godine u Beču je stručno uklonjeno 11.200 tona odnosno više od 2,5 miliona jelki.


EUROCOMM-PR, Predstavništvo grada Beča u Beogradu

Govor slike

Budućnost je u akumulaciji energije i njenom skladištenju bez gubitaka
Sve je više distribucija energije sa tačkama za dopunu, odnosno autonomno snabdevanje energijom
Praksa zahteva istovremeno korišćenje što više različitih energetskih izvora
Problem sa baterijama kada završe svoj vek
Stalna potraga za novim, ekonomičnijim energetskim izvorima je preokupacija stotina naučnika, stručnjaka, ali i amatera i zanesenjaka