Subota, 20. jul 2024.

Ako je verovati zagovornicima, jedna jedina vetroelektrana na moru opskrbila bi ceo svet električnom strujom. Najpodesnije mesto za to ogromno potrojenje jeste severni deo Atlantskog okeana. Takvo predviđanje proističe iz studije objavljene u časopisu „Izveštaji Nacionalne akdemije nauka”.

Saradnici Karnegijeve zadužbine proračunali su da veoma snažni vetrovi u „eolskim parkovima” na otvorenom moru mogu isporučiti pet puta više električne nergije nego na kopnu. Naročito u zimskim mesecima. U letnjim bi pokrivala potrebe Evrope i SAD.

Za sada ne postoji nijedna. Međutim, takva elektrana zapremala bi površinu jednaku Indiji. Inače, Belgija i Španija trideset odsto ukupne proizvodnje električne energije dobijaju iz vetroelektrana.

Nova Galaksija

Govor slike

Budućnost je u akumulaciji energije i njenom skladištenju bez gubitaka
Sve je više distribucija energije sa tačkama za dopunu, odnosno autonomno snabdevanje energijom
Praksa zahteva istovremeno korišćenje što više različitih energetskih izvora
Problem sa baterijama kada završe svoj vek
Stalna potraga za novim, ekonomičnijim energetskim izvorima je preokupacija stotina naučnika, stručnjaka, ali i amatera i zanesenjaka