Subota, 20. jul 2024.

U sedištu Inženjerske komore Srbije u Beogradu, 22. februara 2018. godine, održan je sastanak predstavnika Saveza inženjera i tehničara Srbije i Inženjerske komore Srbije.

Ispred Saveza inženjera i tehničara Srbije prisustvovali su dr Igor Marić, predsednik i prof. dr Časlav Lačnjevac, generalni sekretar. U ime Inženjerske komore Srbije prisustvovali su prof. dr Milisav Damnjanović, predsednik, Gligor Obrenović, predsednik Skupštine, prof. dr Rajko Unčanin, član Nadzornog odbora, predstavnik resornog ministarstva, Milorad Rakčević, član Upravnog odbora, predstavnik resornog ministarstva, Dragoljub Jakšić, član Skupštine, Ivana Magdelinić, v.d. sekretara i mr Milana Milović, predstavnik Komore za odnose s javnošću.

Tema sastanka je bila unapređenje saradnje Saveza inženjera i tehničara Srbije i Inženjerske komore Srbije. Sastanak je protekao u konstruktivnoj i sveobuhvatnoj diskusiji, gde je na bazi razmene mišljenja i stavova zaključeno da će se saradnja nastaviti i sastanci na kojima će se razmatrati buduće konkretne aktivnosti i njihova realizacija, a sve sa ciljem unapređenja rada ove dve institucije i organizovanja i rada inženjera.

Inženjerska komora Srbije